Slide background

“Oneindigheid stopt nooit, heeft geen grenzen.
Het oneindige doet altijd verder kijken…”: dat is onze visie.

Visie

In Europa en wereldwijd een technologische voortrekkersrol spelen in recycling, meewerken
aan industriële groei en efficiency in dienst van het leefmilieu, door recycling nieuwe
grondstoffen genereren, dat zijn onze doelstellingen.

Om die te halen kan de Groep COMET rekenen op het dynamisme, de technische expertise,
de ondernemingsgeest en de menselijke vaardigheden van de mannen en vrouwen die
er deel van uitmaken. Door die waarden verder te ontwikkelen slaagt de Groep COMET
erin zijn pioniersrol te handhaven en te versterken.