Comet Traitements 0 5 0 0

Comet Traitements

  • 5074 Views
Only registered users can save listings to their favorites

De valorisering van shredderresten van metaalafval is een van de ambitieuze doelstellingen van Groupe COMET.
In 2002 werd hiertoe de dochteronderneming Comet TRAITEMENTS opgericht.
Dit bedrijf focust op het verkleinen van het percentage shredderresten van metaalafval dat op stortplaatsen belandt.

Hiertoe heeft Comet TRAITEMENTS innoverende verwerkingsprocedés ontwikkeld en geïndustrialiseerd waarmee de onderneming grondstoffen op de markt kan brengen afkomstig van de recyclage van ferro- en non-ferrometalen, kunststoffen die kunnen worden hergebruikt in de automobielindustrie, ijzeroxiden, substitutiezand enz.

Deze geavanceerde technologieën voldoen ruimschoots aan de Europese doelstellingen op het vlak van valorisering, waardoor Groupe COMET een vooraanstaande positie bekleedt in de sector.

 

Een verantwoord beheer van de niet-hernieuwbare natuurlijke bronnen door onze ondernemingen wordt steeds belangrijker.
Recycleeractiviteiten van producten op het einde van de levenscyclus vormen in dat opzicht dan ook een belangrijke schakel, maar zelf zijn deze activiteiten ook niet vrij van afvalstoffen.

In het kader van het Biolix-project heeft Comet TRAITEMENTS daarom samen met een aantal Waalse wetenschappelijk partners, en dan in het bijzonder het GeMMe-lab van de universiteit van Luik, een techniek geïmplementeerd waarbij bacteriën worden gebruikt om de uiterst kleine metaalresten in deze afvalstoffen te recupereren.
Deze micro-organismen maken het mogelijk om met een minimum aan energie en reactiva de verschillende resterende metalen (ijzer, koper, zink …) van elkaar te scheiden. Op die manier wordt het ultieme afval van het procedé verder beperkt, verbetert de milieubalans en vergroot de meerwaarde.

Meer informatie?
http://www.biolix.eu/

Met het oog op de voortdurende vermindering van de volumes finaal afval afkomstig van zijn activiteiten bestudeert en ontwikkelt Comet TRAITEMENTS al vele jaren nieuwe duurzame technologieën.

Via het Phoenix-project, dat meegefinancierd wordt door het Waals Gewest in het kader van het Marshallplan, werkt Comet TRAITEMENTS aan een oplossing voor de problematiek van de organische shredderfracties.
Dit katalytisch kraakprocedé bij lage temperatuur zorgt ervoor dat deze restfracties kunnen worden omgevormd tot brandstof die kan worden gevaloriseerd in de vorm van elektrische energie en warmte door directe injectie in thermische motoren.
Ook de koolstofhoudende restfracties van deze behandeling en de metaalfractie in de shredderresten worden gevaloriseerd.

Comet Traitements beschikt op zijn site in Obourg al over een proefopstelling die een echt uithangbord vormt voor de energetische valorisering van organische restfracties uit het shredderproces, die tot voor onvermijdelijk op stortplaatsen belandden.

Gegevens

Openingstijden.

  • Lundi 8h00 à 16h30
  • Mardi 8h00 à 16h30
  • Mercredi 8h00 à 16h30
  • Jeudi 8h00 à 16h30
  • Vendredi 8h00 à 16h30
  • Samedi Fermé
  • Dimanche Fermé

Andere informatie.

  • BTW BE 0477.841.596

Envoyer à un ami

Risjweg