Slide background

Inleiding

De Groep COMET is actief op het vlak van inzameling en verwerking van ferro- en non-ferrometalen,
unststoffen, banden, afgedankte wagens, AEEA, shredderafval, en dit op internationaal niveau, zowel in aan
– als verkoop.

Dankzij de diversifiëring van zijn activiteiten, de geografische ligging van zijn vestigingen, zijn
R&D-afdeling, maar vooral door zijn technologische deskundigheid en zijn verwerkingscapaciteiten, speelt
de Groep COMET als expertisecentrum op milieuvlak een voorbeeldrol op de referentiemarkten.